บันไดเสียงแจ๊ส 2

4.บันไดเสียง มิกโซลิเดียน แฟล็ต 6 ถ้าพิจารณาจากบันไดเสียงไมเนอร์ จะเริ่มต้นจากเสียงขั้นที่ 5 ของบันไดเสียงเมโลดิกไมเนอร์ขาขึ้น เรียงลำดับขึ้นไปจนครบ 8 ขั้น บันไดเสียง มิกโซลิเดียน แฟล็ต 6 ถ้าพิจารณาจากโมด คือมิกโซลิเดียนโมดที่ลดขั้นที่ 6 ลงครึ่งขั้น
5.บันไดเสียง ไมเนอร์ แฟล็ต 5 ถ้าพิจารณาจากบันไดเสียงไมเนอร์ จะเริ่มต้นจากเสียงขั้นที่ 6 ของบันไดเสียงเมโลดิกไมเนอร์ขาขึ้น เรียงลำดับขึ้นไปจนครบ 8 ขั้น บันไดเสียง ไมเนอร์ แฟล็ต 5 ถ้าพิจารณาจากโมด คือเอโอเลียนโมดที่ลดขั้นที่ 5 ลงครึ่งขั้น
6.บันไดเสียง โลเครียน แฟล็ต 4 ถ้าพิจารณาจากบันไดเสียงไมเนอร์ จะเริ่มต้นจากเสียงขั้นที่ 7 ของบันไดเสียงเมโลดิกไมเนอร์ขาขึ้น เรียงลำดับขึ้นไปจนครบ 8 ขั้น บันไดเสียง โลเครียน แฟล็ต 4 ถ้าพิจารณาจากโมด คือโลเครียนโมดที่ลดขั้นที่ 4 ลงครึ่งขั้น

จบกันไปแล้วสำหรับทฤษฎีดนตรีแจ๊ส เข้าใจกันบ้างหรือเปล่า