บันไดเสียงแจ๊ส

บันไดเสียงแจ๊ส หมายถึงบันไดเสียงที่นักดนตรีแจ๊สนำมาใช้บรรเลงดนตรีแบบคีตปฏิภาณ(Improvise) เพื่อสร้างทำนองและเสียงประสานให้เกิดความสลับซับซ้อน ชื่อของบันไดเสียงแจ๊ส สื่อเป็นนัยให้รู้ว่ามีพื้นฐานมาจากโมด ซึ่งได้ถูกแปลงเสียงตามขั้นต่าง ๆ ถ้าเรารู้จักโมด เราก็จะเข้าใจบันไดเสียงแจ๊ส
1.บันไดเสียง ดอเรียน แฟล็ต 2 ถ้าพิจารณาจากบันไดเสียงไมเนอร์ จะเริ่มต้นจากเสียงขั้นที่ 2 ของบันไดเสียงเมโลดิกไมเนอร์ขาขึ้น เรียงลำดับขึ้นไปจนครบ 8 ขั้น บันไดเสียง ดอเรียน แฟล็ต 2 ถ้าพิจารณาจากโมด คือดอเรียนโมดที่ลดขั้นที่ 2 ลงครึ่งขั้น
2.บันไดเสียง ลิเดียน ชาร์ป 5 ถ้าพิจารณาจากบันไดเสียงไมเนอร์ จะเริ่มต้นจากเสียงขั้นที่ 3 ของบันไดเสียงเมโลดิกไมเนอร์ขาขึ้น เรียงลำดับขึ้นไปจนครบ 8 ขั้น บันไดเสียง ลิเดียน ชาร์ป 5 ถ้าพิจารณาจากโมด คือลิเดียนโมดที่เพิ่มขั้นที่ 5 ขึ้นครึ่งขั้น
3.บันไดเสียง มิกโซลิเดียน ชาร์ป 4 ถ้าพิจารณาจากบันไดเสียงไมเนอร์ จะเริ่มต้นจากเสียงขั้นที่ 4 ของบันไดเสียงเมโลดิกไมเนอร์ขาขึ้น เรียงลำดับขึ้นไปจนครบ 8 ขั้นบันไดเสียง มิกโซลิเดียน ชาร์ป 4 ถ้าพิจารณาจากโมด คือมิกโซลิเดียนโมดที่เพิ่มขั้นที่ 4 ขึ้นครึ่งขั้น