กุญแจอัลโตและเทเนอร์

กุญแจอัลโต (Alto Clef)  เป็นกุญแจชนิดหนึ่งของกุญแจซี (C Clef )  ตำแหน่งของกุญแจชนิดนี้บันทึกคาบอยู่บนเส้นที่ 3 ของบรรทัด 5 เส้น
ทำให้โน้ตบนเส้นที่ 3 เป็นโน้ต C – กลาง (middle C)

ระดับเสียงบนบรรทัด 5 เส้นที่บันทึกด้วยกุญแจอัลโต จะเป็นระดับที่เหมาะกับเครื่องดนตรีที่มีระดับเสียงกลาง – สูง เช่น วิโอลา  เป็นต้น
กุญแจเสียงชนิดนี้ใช้น้อยกว่ากุญแจซอลและกุญแจฟา

กุญแจเทเนอร์ (Tenor Clef)  เป็นกุญแจชนิดหนึ่งของกุญแจซี (C Clef ) ตำแหน่งของกุญแจชนิดนี้บันทึกคาบอยู่บนเส้นที่ 4 ของบรรทัด 5 เส้น
ทำให้โน้ตบนเส้นที่ 4 เป็นโน้ต C – กลาง (middle C)
ระดับเสียงบนบรรทัด 5 เส้นที่บันทึกด้วยกุญแจเทเนอร์ จะเป็นระดับที่เหมาะกับเครื่องดนตรีที่มีระดับเสียงกลาง – ต่ำ เช่น เชลโล  ทรอมโบน และบาสซูน  เป็นต้น
เครื่องดนตรีเหล่านี้สามารถบรรเลงด้วยโน้ตที่บันทึกด้วยกุญแจฟาได้เหมือนกัน ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับช่วงเสียงในแต่ละบทเพลงด้วยว่า ตัวโน้ตบันทึกอยู่ในช่วงเสียงใดมาก

กุญแจเสียงชนิดนี้ใช้น้อยกว่ากุญแจซอลและกุญแจฟา