ค่าและเครื่องหมายกำกับโน๊ต

ลำดับของระดับเสียงดนตรี A B C D E F G ที่ได้บันทึกไว้บนบรรทัด 5 เส้น กับลำดับของระดับเสียงที่ไล่เลียงกันไปตามลำดับบนคีย์สีขาวของเปียโน จะมีความสัมพันธ์ของระดับเสียงเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ไม่มีเปลี่ยนแปลง
ระยะครึ่งขั้น (half step) คือหน่วยของระดับเสียงที่เล็กที่สุดที่ใช้ในระบบเสียงของดนตรีตะวันตก(Western Music) บนคีย์เปียโน ระยะครึ่งขั้นคือช่วงเสียงที่เกิดขึ้นระหว่างคีย์ใดๆก็ได้ที่อยู่ใกล้ชิดกันที่สุด เช่น ระหว่างคีย์สีขาวไปยีงคีย์สีดำที่อยู่ใกล้ชิดกันที่สุด หรือระหว่างคีย์สีดำไปยังคีย์สีขาวที่อยู่ใกล้ชิดกันที่สุด มีระยะครึ่งขั้นที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติอยู่แล้ว 2 ระยะ เกิดขึ้นระหว่างคีย์สีขาว 2 คู่ คือ E-F และ B-C ระยะครึ่งขั้น 2 ระยะที่เกิดต่อเนื่องกันไปเราเรียกว่าระยะเต็มขั้น (Whole Step)
เครื่องหมายแปลงเสียง เป็นสัญลักษณ์ทางดนตรีที่ใช้บันทึกเพื่อให้ระดับเสียงของโน้ตตัวนั้นเปลี่ยนแปลงไปจากระดับเสียงเดิม เครื่องหมายแปลงเสียงมีอยู่ 5 ชนิดได้แก่
1.แฟล็ต (Flat) เปลี่ยนระดับเสียงของตัวโน้ตให้ต่ำลง 1/2 ขั้น
2.ชาร์ป (Sharp) เปลี่ยนระดับเสียงของตัวโน้ตให้สูงขึ้น 1/2 ขั้น
3.ดับเบิลชาร์ป (Double Sharp) เปลี่ยนระดับเสียงของตัวโน้ตให้สูงขึ้น 1 ขั้น
4.ดับเบิลแฟล็ต (Double Flat) เปลี่ยนระดับเสียงของตัวโน้ตให้ต่ำลง 1 ขั้น
5.เนเจอรัล (Natural) กำหนดให้ตัวโน้ตกลับสู่ระดับเสียงปกติ